Επικοινωνία

Αντιπρόσωπος:

Tryfon Tseriotis
Θεσσαλονίκης 1
2480, Βιομηχανική Τσερίου

Τ.Θ 12710
2252 Λατσιά

Λευκωσία
Κύπρος

Τ +357 22 507800
F +357 22 480379
Ε info@tryfontseriotis.com